Mienie publiczne i metody jego wyceny - strona 15

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1323

, wpływy ze sprzedaży lub dzierżawy mienia publicznego, lokaty, depozyty, składki i inne. Wydatki publiczne...

Zagadnienia ogólne z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5173

wynikające z ustaw, z wywłaszczenia mienia i inne. Dług publiczny jest najczęściej skutkiem zobowiązań...

Franchising- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

. Rodzaje funduszy w przedsiębiorstwach państwowych: założycielski - część mienia państwowego przekazana...

Systemy bankowe - obligacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

Analiza działalności banku- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 203
Wyświetleń: 721

metody pomiaru efektywności operacji mające wpływ na bilans (metoda odsetek rynkowych. Metoda wyceny...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1932

za niedobory w powierzonym im mieniu. 35.Zakres, metody i częstotliwość inwentaryzacji. 1) zakres : całościowa...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2492

za niedobory w powierzonym im mieniu. 35.Zakres, metody i częstotliwość inwentaryzacji. 1) zakres : całościowa...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1708

wykonania planowanych zadań zapewnienia ochrony mienia, czyli… Rachunkowość spełnia trzy podstawowe funkcje...