Analiza działalności banku- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza działalności banku- wykład 8 - strona 1 Analiza działalności banku- wykład 8 - strona 2 Analiza działalności banku- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

22.01.2013
Wykład 8
Analiza działalności banku
źródła analizy
metody analizy
odbiorcy analizy
kryteria analizy
poziomy analizy
zakres analizy
czasowy przedmiotowy
Źródła informacji
informacja finansowa sprawozdanie finansowe banku
raporty
informacja zarządcza
Źródła informacji:
raporty roczne
sprawozdanie finansowe oceny agencji ratingowych
informacja ilościowa i jakościowa informacje wskaźnikowe i należnościowe
Rodzaj analizy
zakres przedmiotowy analiza kompleksowa
analiza odcinkowa
szczegółowość badań
analiza ogólna analiza szczegółowa
przeznaczenie analizy
analiza zewnętrzna analiza wewnętrzna zakres czasowy analiza retrospektywna analiza retrospektywna
analiza bieżąca
analiza prospektywna
etapy analizy analiza wstępna analiza rozwinięta Kryteria oceny banku:
efektywność/ rentowność
płynność
wypłacalność/ adekwatność kapitałowa
sprawność zarządzania konkurencyjność bezpieczeństwo Wymiary efektywności
produkty
klienci
jednostki organizacyjne
kanały dystrybucji linie biznesowe
segmenty operacyjne Segmenty działalności
detaliczny korporacyjny
operacje własne
kryteria wyodrębnienia
kryterium finansowe
kryterium podmiotowe Segment klientów detalicznych- (przykład)
osoby prywatne
segment klientów masowych segment klientów zamożnych
małe firmy
produkty:
produkty kredytowe produkty depozytowe
jednostki uczestnictwa funduszy ING
usługi maklerskie Segment klientów korporacyjnych:(przykład)
klienci instytucjonalności
klienci strategiczni
duże firmy
średnie firmy
produkty
produkty kredytowe produkty depozytowe usługi w zakresie pośrednictwa
operacje na rynku kapitałowym
Operacje własne (przykład)
realizowane przez rynki finansowe

(…)

…)
realizowane przez rynki finansowe produkty rynków walutowych, pieniężnych i instrumentów pochodnych
operacje papierami wartościowymi
realizowane przez komitet zarządzania aktywami i pasywami inwestowanie środków pochodzących z funduszy własnych finansowanie niektórych aktywów podmiotu dominującego
Metody oceny efektywności
metody wskaźnikowe metody pomiaru efektywności operacji mające wpływ na bilans (metoda odsetek rynkowych. Metoda wyceny transferu, RORAC)
Metody służące pomiarowi i racjonalizacji kosztów działania oraz wyznaczenia cen produktów nieodsetkowych (ABC- rachunek kosztów działań)
Metody służące pomiarowi z uwzględnieniem kosztu kapitału własnego EVA, SVA
Klasyczne wskaźniki efektywności
wskaźniki rentowności wskaźniki marży
wskaźniki obciążenia wyniku
wskaźniki efektywności zatrudnienia Wartość banku- ocena
analiza wartości dla akcjonariuszy:SVA
ekonomiczna wartość dodana (zysk ekonomiczny) EVA
Wskaźniki rentowności:
rentowność kapitału własnego ROE
rentowność aktywów ROA
rentowność przychodów
zysk na 1 zatrudnionego
rentowność netto i brutto
rentowność odsetkowa
marża odsetkowa
rozpiętość odsetkowa Podstawowe wskaźniki efektywności:
BRE Bank
ROA netto
ROE brutto
ROE netto
Koszty/ dochody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz