Mienie publiczne i jego kategorie - strona 418

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc...

Ściganie-opracowanie, V sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

oskarżyciela publicznego od wniesionego oskarżenia nie wiąże sądu. - organy prowadzące postępowanie...

Prawo do wolności sumienia i wyznania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

i uczestniczenie w obrzędach. Ograniczeniem tej wolności mogą być tylko sytuacje chroniące interes publiczny...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3220

-Sonnenfelsa. Z powodu defraudacji państwowego mienia został uwięziony i zmarł w twierdzy Küstrin. CHRISTIAN...

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

lub stałą. W wąskim sensie z metodą środowiskową mamy również do czynienia wówczas, gdy przedmiotem...