Mienie publiczne i jego kategorie - strona 350

Polski System podatkowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • mgr Arkadiusz Kohut
 • Polski System podatkowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2933

się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartość zgromadzonego w tym roku mienia...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2282

nielegalnymi lub z prostytucji np.- czyli faktyczny stan pieniędzy na miesiąc. wartość mienia ruchoma (meble...

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1043

między podmiotami gospodarczymi z różną szybkością w określonym czasie. Posługiwanie się kategorią strumienia...

Ściaga wszystko

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

między podmiotami gospodarczymi z różną szybkością w określonym czasie. Posługiwanie się kategorią strumienia...

Miejsca związane z wykonywaniem kar

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marian Małecki
 • Archeologia prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

Wypędzenie z miasta na pewna odległość. Byłą to kara hańbiąca, mająca charakter publiczny, by ludzie...

Prawo autorskie - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Grażyna Kornacki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3535

fonogramem lub wideogramem: do rozpowszechniania, publicznego udostępniania, tak żeby każdy miał...

Globalizacja - szerokie omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 686

, który wykazywałby podobieństwa do przeszłych porządków międzynaro­dowych. Jakie to może mieć znaczenie dla państw...

Globalizacja - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

, który wykazywałby podobieństwa do przeszłych porządków międzynaro­dowych. Jakie to może mieć znaczenie dla państw...