Mienie publiczne i jego kategorie - strona 315

Prawo - test 7, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1498

usługowa w zakresie ochrony osób i mienia wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły działalność wykonywana...

Cele planowania przestrzennego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy planowania przestrzennego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1526

 planu miejscowego (koszty, dochody) ○ Wynikające z realizacji publicznych i prywatnych inwestycji...

Kondensacja pary wodnej

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

obliczeniowe): - 45% - w budynkach użyteczności publicznej - 55% - w budynkach mieszkalnych Temperaturze...

Typologia stowarzyszeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

, a także korzystać z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek...

Wykład 7 z podstaw marketingu

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

- stanowi kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec...

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

- stanowi kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej wobec...

Dokumenty planistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

jest dokumentem wiążącym dla organów administracji publicznej koncepcja ta powinna stanowić punkt wyjścia dla prac...