Mienie publiczne i jego kategorie - strona 13

Rodzaje samorządów - opis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

terytorialny (mienie samorządu terytorialnego). Mienie gminy Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe...

Cechy prawodawstwa lokalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

no. W art. 48. 2 pkt. 3 o szczególnym trybie zarządzania mieniem powiatu, a ustawa o samorządzie województwa...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2947

. Zadania Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra...

Samorząd województwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

mieniem wojewódzkim Zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej....