Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - strona 7

Krótki schemat kompetencji organów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

z przepisami) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (Obowiązuje od dnia wejścia w życie...

Ochrona uzdrowiskowa - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

) Obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ciągu 2 lat od uznania...

Powszechna ochrona powierzchni ziemi

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Podstawowe różnice między SUIKZP a MPZP

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Adam Nita
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 2870
Wyświetleń: 4669

a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: MPZP jest dokumentem pierwszego rzędu, ale jego ustalenia...