Powszechna ochrona powierzchni ziemi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna ochrona powierzchni ziemi - strona 1

Fragment notatki:

Powszechna ochrona powierzchni ziemi Ochrona powierzchni ziemi (nieruchomości gruntowych) jest jakościowa + ochrona przed ruchami masowymi i ich skutkami Sposoby osiągania jak najlepszej jakości powierzchni ziemi (sposoby ochrony): Racjonalne gospodarowanie Zachowanie wartości przyrodniczych Zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania Ograniczanie zmian ukształtowania Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów (ew. ich osiągnięcie) Zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr kultury Starosta prowadzi obserwacje zagrożonych ruchami masowymi terenów i prowadzi ich rejestr. Dane z rejestru objęte są powszechnym dostępem informacji o środowisku. Gleba, ziemia oraz osady denne używane do prac ziemnych musza spełniać standardy jakościowe (wyznacza je MŚ) Oceny jakości i obserwacji zmian dokonuje się w ramach monitoringu środowiska Okresowych badań dokonuje starosta (art. 104 i art. 109 pr.o.ś.) Instrumenty ochrony powierzchni ziemi: Znajdują się w systemie zagospodarowania przestrzennego Celem jest m.in.: ustalenie zasad i sposobów postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz określenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinny określać: program racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania gruntami, sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych, sposoby zapobiegania ruchom mas ziemi i ich skutkom. Decyzje w procesie budowlanym zobowiązujące inwestora do oszczędnego korzystania z terenu; obowiązek skierowany do projektantów oraz organów podejmujących decyzje. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz