Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów - strona 1 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania   na środowisko skutków realizacji planów i programów   Nie zmierza do podjęcia decyzji administracyjnej Dotyczy przyjęcia projektów: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego polityk, strategii, planów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu itd. innych polityk, strategii, planów i programów nie związanych bezpośrednio z ochroną obszarów Natura 2000, a których realizacja „może znacząco oddziaływać na ten obszar” W określonych sytuacjach można powyższe projekty przyjąć bez postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Dokumenty te są typowymi dokumentami planistycznymi o charakterze nienormatywnym Wyjątkiem - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (są aktami prawa miejscowego) Zasadą jest, że organ opracowujący projekt dokumentu podlegającego strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wraz z nim sporządza tzw. prognozę oddziaływania na środowisko Zawartość: Główne cele projektowanego dokumentu Istniejący stan środowiska Potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji projektu Przewidywane oddziaływania na środowisko Rozwiązania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko Może ją sporządzić każdy (nie wymaga przygotowania zawodowego) Udział społeczeństwa: Projekt + prognoza zamieszczane w wykazie powszechnie dostępnych informacji o środowisku Wiadomość o zamieszczeniu + wyznaczenie terminu min. 21 dni na składanie uwag i wniosków Organ wydając decyzje bierze pod uwagę (musi to mieć odbicie w decyzji lub uzasadnieniu): Prognozę oddziaływania na środowisko Opinię organu ochrony środowiska oraz inspekcji sanitarnej Uwagi i wnioski Inne zasady dotyczą udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz