Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu - strona 1

Fragment notatki:

Sporządzenie tego projektu jest kluczowym elementem procedury planistycznej. Dokumentami niezbędnymi do uchwalenia MPZP są prognoza skutków finansowych uchwalenia planu i prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu . - Ma na celu określenie przewidywanych konsekwencji finansowych uchwalenia miejscowego planu, zwłaszcza dla gminy. Dokument jest częścią dokumentacji planistycznej o niewiążącym charakterze. Pełni ona funkcję analizy ekonomicznej. Prognoza powinna zawierać co najmniej: prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu na dochody własne i wydatki gminy, prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego Prognoza oddziaływania na środowisko - wymagany w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu. Jej zawartość określa Ustawa Prawo ochrony środowiska. Jej zadaniem jest ocena środowiskowych skutków realizacji przewidzianych programem zamierzeń. Zawartość Prognozy sporządzanej dla planów miejscowych określa Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz