Mianowany chlorek baru

Wykrywanie anionów 1

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Azotan srebra, Chlorek baru, Stężony kwas...

Analiza chemiczna i śladowa - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
  • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701

przeprowadza się hydrolizę estru na gorąco za pomocą nadmiaru mianowanego roztworu wodorotlenku sodu...

Egzamin zerowy

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2359

chromianu (VI) potasu jako wskaźnika b) kwaśny roztwór chlorku, miareczkuje się mianowanym roztworem AgNO3...

Analiza wody- omówienie zagadnienia

  • Politechnika Śląska
  • dr Monika Gralewski
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1575

), utlenialność oraz suchą pozostałość, żelazo, glin mangan, potasowce, chlorki, siarczany, krzemionkę, azotany...