Metody ilościowe - strona 7

Skrobia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1897

- Parowa) - metody ilościowego oznaczenia produktów hydrolizujących skrobię - spektofotometryczne...

Rodzaje sporządzanych analiz finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 819

przy zastosowaniu metod ilościowych wyodrębnia się : - zależność funkcyjną (deterministyczną) - zależność...

Badania rynkowe a badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

- są prowadzone w skali makro - są prowadzone w skali mikro - najczęściej wykorzystywane są metody ilościowe...

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

.  Metoda indywidualnych przypadków (metoda ilościowa) – studium indywidualnych przypadków – sposób badań...

Metody badań w socjologii - wstęp

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2009

, zastosowanie teorii, stawianie hipotez i wybór metody. Metody ilościowe i jakościowe. Etyka badań. G. Babiński...

Zarządzanie zasobami ludźkimi, sem 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Anna Stój
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

) Pomiar zadowolenia klienta Metody oceny zadowolenia klienta *metody ilościowe zadowolenia klienta *metody...

Metody analizy portfolio

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

strategicznej. Metody portfelowe- należą do grupy metod ilościowych. Dają możliwość precyzyjnen oceny sytuacji...

Osąd polityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr B. Bąk
 • Teoria polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1743

terminów,dbałoscią o obserwacjęi pomiar istotnych zmiennych oraz analizą danych za pomoca wyszukanych metod...

Techniki analizy sensorycznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2639

jakościowej bd przedmiotem oceny. TYPY SKAL METODA ILOŚCIOWEJ ANALIZY OPISOWEJ QDA • Jakościowo – ilościowe...