Metody ilościowe - strona 6

Statystyka i demografia - wykład

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • dr Mirosław Geise
  • Statystyka i demografia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5124

idiograficzną - zajmuje się opisem zjawisk przy wykorzystaniu metod ilościowych Opisywane zjawiska muszą mieć...

Zadania ze statystyki-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

prezentacji, analizie danych. Statystyka jest to nauka traktująca o metodach ilościowych, badania zjawisk...

Eur-Lex oraz Pre-Lex - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Adam Szymański
  • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

masowego przekazu próba musi dotyczyć grupy reprezentatywnej, badanie przeprowadzane jest metodą ilościową...