Metodologia nauk - strona 11

Richard Rorty - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

, absolwent filozofii UJ, asystent w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii w WSP w Zielonej...

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5453

formalna C)Ogólna metodologia nauk W skład logiki wchodzą: A) Semiotyka - Semiotyka jest to nauka o znakach...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

formalnej i metodologii nauk § Modus tollendo ponens/modus ponendo tollens [(p∨q) ∧ ~p] ⇒ q ∨ Modus tollendo...

Samobójstwa

Pobrań: 238
Wyświetleń: 1666

określa się mianem suicydologii. Celem suicydologii, zgodnie z dyrektywami metodologii nauk...

MiTBS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

(ogólnie) i metodologia nauk (szczególnie) muszą być „komunikowalne” - jeżeli jeden naukowiec prowadzi...

Logika - Znak

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5215

Rzeczowe rozumienie logiki: W szerszym znaczeniu obejmuje semiotykę, logikę formalną, ogólną metodologię...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1211

z metodologii nauk praktycznych ukierunkowujący działalność organizatorską na poszczególnych jej etapach...

Metody w organizacjach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1358

, (tzw. analiza elementarna). metody ogólne- sposób postępowania zaczerpnięty z metodologii nauk...