Metoda delficka - strona 6

Zarządzanie strategiczne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

Makrootoczenie za pomocą różnego rodzaju metod i technik, m.in. analiza luki strategicznej, metoda delficka...

Planowanie zasobów ludzkich

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3276

menedżerska (managerial judgement) metoda delficka Ocena menedżerska (opinia menedżerska, ocena kierownicza...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2583

metody delfickiej ekstrapolacji trendów analizy przemysłu Koncepcja wielorakich możliwości...

CRM a zarządzanie wiedzą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

i jej otoczenia w przyszłości. Metoda delficka - pozwala zdobyć wiedzę na temat przyszłości na podstawie opinii...

Badania marketingowe - rodzaje metod

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

(twórczego myślenia): burza mózgów, metoda delficka, metoda oceny ekspertów Wtórne źródła informacji:  Wady...

Badanie produktu

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

+ + + + + + Ankiety + + + + + + Metoda delficka + + + + Ocena organoleptyczna + + + Obserwacje + + + + + + Objaśnienie...

Czynniki techniczne i technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

może być jakościowe (np. metoda delficka) lub ilościowe (np. statystyczna projekcja trendu) WIZJA STRATEGICZNA...

Analiza strategiczna firmy - otoczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

od potencjalnej siły . Analizę ETOP Esktarapolację trendów Metodą delficka Mikrootoczenie- składniki i metody...