McClelland - strona 2

note /search

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1988

, może uruchomić odpowiednie zachowania Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna • motywacja osiągnięć (McClelland, 1995...

Zachowania organizacyjne w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1778

sama w sobie, możliwość awansu i rozwoju. Teoria 3 potrzeb: McClelland zauważył trzy główne siły napędowe, które występują...

Motywacja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

nad fundamentalnymi potrzebami w związkach społecznych znaczący udział miał D. C. McClelland, który pogrupował...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2408

ewolucjonizmu Zimna wojna Marion Levy, Daniel Lerner, D. McClelland, W. Rostow, E. Shils Teoria modernizacji...

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

(wpływanie na innych i kontrola). (McClelland 1961) Teoria X i Y. Wyróżnia dwie postawy ludzi. Teoria X...

Odpowiedzi na pytania 3

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

(wpływanie na innych i kontrola). (McClelland 1961) Teoria X i Y. Wyróżnia dwie postawy ludzi. Teoria X...

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1981

. Jeszcze inny sposób klasyfikowania potrzeb przedstawił McClelland, który oparł się głównie na badaniach menedżerów. Zidentyfikował...

Wiedza o gospodarce test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

, zwanej teorią hierarchii potrzeb, jest: a) E. Mayo b) H. Mintzberg c) A. Maslow d) D. McClelland 30...