Max Weber - strona 40

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1386

pisemnego, kiedy tylko to jest możliwe. 13 27 . Max Weber – typy władzy. Cechy jego dorobku : - Pierwsze...

Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2380

. 28-30]. Niemiecki socjolog i filozof Max Weber uważał, że w centrum kultury znajduje się religia, zaś...

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 4641

Administracja Publiczna TEZA 1: Pojęcie administracji publicznej Definicja:Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych , prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego pr...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Maćkowska
 • Nauka o państwie
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4683

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • dr Jacek Bendkowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2884

. Organizacja biurokratyczna (Max Weber) Biurokracja to model struktury organizacji opartej na zalegalizowaniu...

Notatki z socjologi prawa

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3465

o społecznym działaniu prawa. Max Weber Według Webera prawo jest porządkiem społecznym, którego obowiązywanie...

Kierowanie - Formalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2114

kierowania można się nauczyć, jeżeli się pozna zasady leżące u jej podstaw. Max Weber- biurokracja -działania...