Max Weber - strona 21

Socjologia - materiały z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • Socjologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2016

- pod przymusem Legitymizacja władzy - poparcie ludu, pojęcie wprowadził Max Weber, władza prawomocna Typy...

Socjologia zmiany - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2079

, Alexis de Tocqueville, Max Weber skupił się na konkretnych przejściach okresów historycznych, (narodziny...

Stratyfikacja społeczna w Polsce

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1617

więcej niż jest to potrzebne im samym i właścicielom środków produkcji. Ujęcie wielowymiarowe (MAX WEBER) było w istocie rzeczy...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

czy to miedzy państwami, czy też w obrębie państwa między grupami ludzi, jakie ono obejmuje” /Max Weber...

Historia organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

się do postępu nowoczesnego myślenia na temat funkcji planowania, organizowania i kontrolowania. Max Weber...

Ewolucja systemu zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Max Weber i Henry Fayol. H. Fayol uznawany powszechnie za ojca nauki zarządzania opublikował w 1916...

Standardy polityki wobec mniejszości narodowych - wykłady

 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
 • prof. dr hab. Aliaksandr Krautsevich
 • Standardy polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2695

do własnego państwa, Max Weber - dla członków mniejszości etnicznej najważniejszym pozostaje ustalenie „kim...