Matriarchat - strona 3

Kobieta epoki samurajów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

, im powierzając zazwyczaj wszystkie sprawy. W wioskach, gdzie nurkami były kobiety, istniał swoisty matriarchat...

Wstęp do socjoloii - wykłady

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Anna Karwińska
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3332

- historyczna zmienność sposobu pełnienia tych ról (matriarchat/ patriarchat ) Socjalizacja do ról zawodowych...

Socjologia - podstawy

  • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

władzy wewnątrzrodzinnej (matriarchat, patriarchat, partnerstwo). Rodzina nuklearna składa się z rodziców...

Kierunki w zarządzaniu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 497

. gerontokracja - władza starszych, matriarchat, patriarchat) władz racjonalna(legalna) - wg procedur- posłusz...

Rozwój socjologii jako nauki.

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab Wojciech Żukowski
  • Socjologia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3822

, matryloklane, neolokalne, władza w rodzinie: patriarchat, matriarchat, partnerstwo. formy małżeństwa: zasada...