Maszyna rotacyjna

Prasa Polska 1865

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

. Poranny) i wieczorem (G. Wieczorny). Miał nowocz. maszynę rotacyjną, i jako pierwszy w Królewstwie własną...

Pismo - historia i geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

. egzemplarzy na godzinę 1865 W USA William Bullock buduje maszynę rotacyjną umożliwiającą jednoczesny druk...

Prasa powojenna w Polsce- Prasa polska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 980

pierwszą na ziemiach pol. maszynę rotacyjną); program pozytywistyczny lansowały "Przegląd Tygodniowy...

Kulturoznastwo -praca2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

Foucolta opatentowano cylindryczną, drukarską maszynę rotacyjną, lampę łukową, mikrometr, agrafkę, zapałki...

Dzienniki brytyjskie - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

. W 1814 roku jako pierwsi w swoim kraju posłużyli się maszyną parową, w 1848 pierwowzorem maszyny...

Nauki pomocnicze historii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3038

dwustronny nawet w tej postaci drukującej na arkuszach maszyna rotacyjna pozwalała osiągnąć w druku...

Mechanika - Kinematyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1435

%* $* + 1631 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie © Wydawnictwa AGH, Kraków 2001 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych: prof. dr hab. in . Andrzej Wichur Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Beata Barsz...