Prasa Polska 1865

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasa Polska 1865 - strona 1

Fragment notatki:

Prasa Polska 1865-1904
a) dzienniki
Kurier Codzienny - od 1 lipca 1869 r. Pierwszy red.: Karol Kucz. Tematyka: religijna, ekonomiczna, kulturalna. Przejął go Józef Hiż, który nast. sprzedał tytuł firmie Orgelbrandów.
Kurier Poranny - marzec 1877 r. Zał.: Feliks Fryże, Feliks Basiński. Pierwsza gazeta codzienna, ukaz. się rano. Brukowiec. Na pocz. lat 80 pozwolenie na wyd. arrt. gospodarczych i kult.
Kurier Warszawski - wych. od 1821. Od 1968 własność Gustawa Gebethnera, i Roberta Wolffa. Rednacz. - Wacł. Szymanowski (od 28.01.1968). Od 1870 nowym rednaczem zostaje Julian Statkowski. Od 1872 red. nacz. jest Herman Bennie, a od 1875 ponownie Szymanowski. Współpr.: Fryże, Gomulski, Bogusławski, Prus (od 1874 stały felietonista - Kroniki Tygodniowe). Miał koresp. w Paryżu, Wiedniu, Pradze. Od 1 kwietnia 1883 r. ukaz. 2xdziennie. Po śmierci Szym. red.byli: Franciszek Olszewski, Wład. Korotyński
Gazeta Polska - wyd przez Leopolda Kronenberga. Najw. poczytność za Józefa J. Kraszewskiego. Po jego odejsciu, red.nacz. zostaje Edw. Sulicki. Z gaz. współpr. Prus, Sienkiewicz (od 1875 stały felietonista)
Wiek - powst. w 1873 r. Podobny do „Gazety Polskiej”. Pocz. red. był Henryk Lewestam, a od 1875 Kazimierz Zalewski. Zagadnienia polit., gosp., kult. Zalewski wydawał pismo do 1906.
Nowiny Niedzielne - dodatek do „Wieku”, od 26 czerw. 1876. Red. Erazm Piltz. Współpr.: Prus, Wiktor Hugo. Od 1 lip. 1878 wych. codziennie. Niezadow. wsród władzy carskiej (zagadnienia polityczne). Słowo - od 2 stycznia 1882 pod red juliana Niemirycza. Red. był. Henryk Sienkiewicz, a wyd. Antoni Zalewski. Publ. Trylogię. Współpr. Wł. Breza, Ant Rolle. Od 1887 przeszło w rece Mścisława Godlewskiego..
Kurier Polski - powst. w 1898 r. Zał przez Ludwika Straszewicza, tani popularny dziennik, który zyskał uznanie.
Goniec - zał w 1903 przez Juliusza Gronowskiego. Ukazywał się rano (G. Poranny) i wieczorem (G. Wieczorny). Miał nowocz. maszynę rotacyjną, i jako pierwszy w Królewstwie własną elektrownię. Rednacz. Władysław Gutowski.
b) tygodniki
Przegląd Tygodniowy - od 7 stycznia 1866 pod red Adama Wiślickiego. Głównym ideologiem był Aleksander Świętochowski.Pismo walczyło z tradycjonalizmem w literaturze, nie brało pod uwagę osiągnięć wielkiego przemysłu. Promowało drobny przemysł i rzemiosło
Ogniwo - tyg. społ-polityczny. Zał przez Leona Niemyjskiego, ukaz. od 18 gr. 1902r. Red został Gabriel Korbut. Inicjatywa zał pisma wyszła od Żeromsiego, Edwarda Abramowskiego i Stan. Stempowskiego. Za hasła rewolucyjne zlikwidowane w 1905 r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz