Marsyliusz z Padwy - strona 5

Prawo wyznaniowe - wszystkie wykłady

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Warchałowski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4137

. Marsyliusz z Padwy- twórca tej teorii Bazuje na założeniach pozytywizmu prawniczego Podstawowa teza: Prawo...

Iusgentium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

(Wilhelm Ockham, Marsyliusz z Padwy), oddająca pełną władzę narodowi, który z kolei przekazuje ją cesarzowi...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

zaliczyć „O monarchii”. Dante Alighieri inaczej niż Marsyliusz z Padwy traktował awerroizm. Był on w swoich...

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Łukasz Machaj
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 9814

, oligarchia, anarchia - opowiadał się za republiką MARSYLIUSZ Z PADWY (1275-1342/3) twórca zasady suwerenności...

Polityka Polski, Ius gentium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

w średniowieczu miały dzieła takich uczonych jak: Oldradus de Ponte, Marsyliusz z Padwy, Bartolus, Baldus, Jan de...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

liczyć miała co najmniej 100 tysięcy. M Marsyliusz z Padwy (1287-1343) Po ogłoszeniu swego...