HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 9786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - strona 1 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - strona 2 HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu Historia doktryn politycznych i prawnych z dr. Łukaszem Machajem z Uniwerystetu Wrocławiwskiego. Zagadnienia omówione w notatce są następujące:
ARYSTOTELES (384p.n.e. - 322p.n.e.)AUSTIN JOHN (1790-1859),
pierwszy przedstawiciel pozytywizmu prawniczego, twórca jurysprudencji,
AUGUSTYN AURELIUSZ ŚW. (354-430),
twórca chrześcijańskiej teologii politycznej,
BAKUNIN MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ (1814-1876),
ideolog anarchizmu kolektywistycznego,
BENTHAM JEREMY (1748-1832),
twórca utylitaryzmu,
BERNSTEIN EDUARD (1870-1932),
przedstawiciel rewizjonizmu, ideolog prawego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej,
BODIN JEAN (1530-1596),
francuski ideolog absolutyzmu okresu odrodzenia,
BRUKE EDMUND (1729-1797),
twórca angielskiego konserwatyzmu
CICERO MARCUS (106p.n.e.-43p.n.e.),
CONSTANT BENJAMIN (1767-1830) 10
liberał francuski,
DIDEROT DENNIS (1713-1784),
główny redaktor ?Wielkiej Encyklopedii Francuskiej?,
DMOWSKI ROMAN (1864-1939),
założyciel, przywódca, główny ideolog narodowej demokracji, polskiego nacjonalizmu,
ERAZM Z ROTERDAMU (1469-1536),
humanista ? ?papież humanistów?, myśliciel i reformator religijny,
GROCJUSZ,
FOURIER CHARLES (1772-1837),
ideolog socjalizmu utopijnego we Francji,
FRIEDMAN MILTON (ur.1912r.),
twórca monetaryzmu, neoliberał,
HART HERBERT LIONEL ADOLPHUS (1907-1992),
przedstawiciel brytyjskiego pozytywizmu prawniczego ? ?miękki pozytywizm?,
HAYEK FRIEDRICH AUGUST von (1899-1992),
czołowy przedstawiciel neoliberalizmu, noblista 1974r.,
HITLER ADOLF (1889-1945),
PRZYWÓDCA TRZECIEJ RZESZY I IDEOLOG NARODOWEGO SOCJALIZMU,
HOBBES Thomas (1588-1679),
IHERING RUDOLF von (1818-1892),
PRZEDSTAWICIEL POZYTYWIZMU PRAWNICZEGO, TWÓRCA JURYSPRUDENCJI SOCJOLOGICZNEJ,
JAN PAWEŁ II KAROL WOJTYŁA (1920-2005),
PAPIEŻ OD 1978r.,
JAN XXIII (1881-1963),
PAPIEŻ OD 1858r., ?DOBRY PAPIEŻ JAN?/?JAN DOBRY?,
JELLINEK GEORG (1851-1911),
PRZEDSTAWICIEL POZYTYWIZMU PRAWNICZEGO,
KALWIN JAN (1509-1564),
REFORMATOR RELIGIJNY, TEORETYK ABSOLUTYZMU BOGA,
KAUTSKY KARL (1854-1938),
PRZEDSTAWICIEL SOCJALIZMU ORTODOKSYJNEGO,
KELSEN HANS (1881-1973),
AUSTRIACKI TWÓRCA NORMATYWIZMU PRAWNICZEGO,
KROPOTKIN PIOTR ALEKSIEJEWICZ (1842-1921),
ROSYJSKI IDEOLOG ANARCHIZMU KOMUNISTYCZNEGO,
LASSALLE FERDINAND (1825-1864),
założyciel pierwszej robotniczej partii polit. w Niemczech, twórca socjaldemokracji,
LEON XIII (1810-1903),
papież od 1878r., zapoczątkował papieską naukę społeczną,
LOCKE John (1632-1704),
MACHIAVELLI NICCOLO (1469-1527),
przedstawiciel politycznego realizmu, teoretyk państwa,
MARSYLIUSZ Z PADWY (1275-1342/3),
twórca zasady suwerenności ludu, prekursor pozytywizmu prawniczego,
MILL JOHN STUART (1806-1873),
MONTESKIUSZ (1689-1755),
francuski reprezentant liberalizmu arystokratycznego,
MORE THOMAS (1478-1535),
reprezentant utopii renesansowej, patron polityków,
MUSSOLINI BENITO (1883-1945),
twórca i wódz włoskiego faszyzmu,
OWEN ROBERT (1771-1858),
teoretyk socjalizmu utopijnego,
PIŁSUDSKI JÓZEF KLEMENS (1867-1935),
POLITYK I MĄŻ STANU, MARSZAŁEK I NACZELNIK POLSKI,
PIUS XI (1857-1939),
PLATON (427p.n.e.-347p.n.e.),
TWÓRCA KONCEPCJI PAŃSTWA IDEALNEGO,
PROUDHON PIERRE JOSEPH (1809-1865),
FRANCUSKI IDEOLOG ANARCHIZMU INDYWIDUALISTYCZNEGO,
PUFENDORF SAMUEL (1632-1694),
PRZEDSTAWICIEL PRAWA NATURY,
ROUSSEAU JEAN JACQUES (1712-1778),
FRANCUSKI TWÓRCA MIESZCZAŃSKIEGO RADYKALIZMU,
św. TOMASZ Z A

(…)

… naturalne: władza ojca i męża w rodzinie, rządy ludzi ośiweconych nad prostymi, władza pana nad niewolnikiem, własność,
- podział prawa obowiązującego:
zmienne postanowienia ludzkie (prawo pozytywne)
posiadające wszędzie taką samą moc nakazy natury
- w razie kolizji norm prawo pozytywne ma pierwszeństwo
- prawo posiada “siłę przymusową”, jest nakazem rozumu - norma ogólna powinna być uzupełniana normą…
… skuteczny woli ustawodawcy)
- obniżył rangę common law
AUGUSTYN AURELIUSZ ŚW. (354-430)
twórca chrześcijańskiej teologii politycznej
- filozofia powinna służyć wierze, bez związku z wiarą traci wartość; największe znaczenie przyznał filozofii platońskiej; prawdziwa filozofia musi być zgodna z prawdziwą religią (chrześcijaństwem) - filozofia I wiedza wynikają z wiary nadającej im ostateczną I najwyższą…
…) przez uprawniony podmiot
HAYEK FRIEDRICH AUGUST von (1899-1992)
czołowy przedstawiciel neoliberalizmu, noblista 1974r. - 2 rodzaje kształtowania porządku społecznego:
1/ taxis - ład posiadający cel realizowany za pośrednictwem przemyślanych rozstrzygnięć określonego podmiotu/grupy podmiotów
2/ kosmos - ład nieposiadający wyraźnego celu i podmiotu świadomie kreującego (np. język, common law, wolny rynek…
… musi być przeprowadzona z „dojrzałością ekonomiczną” - krytyka Lenina - po obaleniu despotyzmu carskiego zrodziła się nowa klasa wyzyskiwaczy - biurokratów
- grzechem pierworodnym bolszewizmu było zgniecenie demokracji, likwidacja wyborów parlamentarnych, wolności prasy i zrzeszeń, wprowadzenie rządów despotycznej mniejszości nad resztą społeczeństwa („tatarski socjalizm”)
KELSEN HANS (1881-1973)
AUSTRIACKI TWÓRCA…
… opiekuńczego. Encyklika Rerum Novarum (1891) była odpowiedzią kościoła na postulaty reform społeczno-gospodarczych i była zajęciem stanowiska w kwestii narastających konfliktów między kapitałem a światem pracy. Ideą przewodnią tej encykliki była chrześcijańska idea własności prywatnej. Centralną tezą było stwierdzenie, że socjalizm oparty na własności wspólnej to rozwiązanie fałszywe. Twierdzono…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz