Marketing - strona 275

Benchmarking-istota problemu

 • Politechnika Gdańska
 • Koncepcje zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

, budowy. Jako jedna z pierwszych w benchmarkingu uwzględniła czynnik ludzki - analizowała marketing...

Biznes plan - hotel

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1449

i podniesienia zyskw niezbdny jest skuteczny marketing. Ze wzgldu na rodzaj prowadzonej dziaalnoci trudno rwnie...

Rosyjskie gry- artykuł

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

się pomyślnie i nie wymaga „przełomów” rodem z polityczno-medialnego marketingu...

Etyka a prostytucja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

te same zasady co w marketingu. Zazwyczaj mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem wyłączności sponsora...

Koncepcja ECR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

i na czas informacja musi być użyta jako podpora efektywnego marketingu, produkcji i decyzji logistycznych...

Zarządzanie kadrami - rekrutacja i selekcja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 385

, specjalis­tów od marketingu, reklamy. Także duże firmy chętnie korzystają z leasingu w okresie urlopów...

Kontrola kosztów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

wątpliwą, czy jest to odpowiednia podstawa do podziału kosztów, gdy menedżerowie ds. marketingu muszą...

Euro-europejska jednostka walutowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

załogi, marketing, reklama czy wreszcie zarządzanie zasobami fi­nansowymi. Firmy powinny oszacować...