Koncepcja ECR

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja ECR - strona 1 Koncepcja ECR - strona 2 Koncepcja ECR - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja ECR
ECR to z angielskiego: Efficient Consumer Response.
Efficient: określa działanie efektywne, ekonomiczne, wyregulowane, dające rezultaty przy minimalnym nakładzie pracy i wysiłku, zdolne do wytwarzania tego co jest wymagane;
Consumer: osoba, która kupuje, lub używa dobra i usługi.
Response: odczucie, lub ruch powstałe na skutek bodźca lub jakiejś akcji, odwzajemnienie, reakcja.
Jak widać, ECR to sposób na wywołanie pozytywnej reakcji klienta, przynoszącej korzyści zarówno dla niego samego jak i dla sprzedawcy. ECR ma na celu reorganizację starych sposobów handlu produktami spożywczymi i towarami częstego zakupu. System ten to strategia zarządzania łącząca dystrybutorów, dostawców, detalistów i dostawców usług logistycznych w całym łańcuchu dostaw prowadząca do połączenia ich wspólnych wysiłków mających na celu dostarczenie możliwie największej wartości dla konsumenta. ECR przenosi element konkurencji na zewnątrz łańcucha dostaw, stając się źródłem jego przewagi konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym. Poprzez skupienie się raczej na efektywności wszystkich komponentów systemu niż na jego pojedynczych elementach powoduje on redukcje całkowitych kosztów, zapasów i zasobów, przyspieszając jednocześnie obieg informacji, produktów i podnosząc całkowitą użyteczność całego łańcucha dla końcowego klienta.
Celem ECR jest stworzenie wrażliwego i sterowanego przez konsumenta systemu, którego rytm pracy uzależniony jest od aktualnego (dziennego) zapotrzebowania na rynku, w którym wszyscy uczestnicy są sojusznikami w biznesie, zastępując nieefektywne relacje między nimi typu “wygrany - przegrany” na “wygrany - wygrany”. Skutkiem takiej zmiany jest zupełnie inne rozumienie celów pracy każdego ogniwa łańcucha w porównaniu do tradycyjnych sposobów handlu i dystrybucji. Każdy podmiot pracuje nie tylko w celu uzyskania zysków lub innych korzyści tylko dla siebie, lecz dla wszystkich jednostek gospodarczych mających swój udział w łańcuchu. Dzięki temu tworzy się sieć wzajemnych powiązań opartych w bardzo wysokim stopniu na zaufaniu i wiedzy, iż każda wartość wniesiona dla jakiegokolwiek uczestnika podnosi efektywność i wydajność systemu jako całości przyczyniając się do dodania wartości każdemu partnerowi, a tym samym także dla jednostki, która tę wartość wniosła.
Szybkość reakcji na zmiany rynkowe i minimalizacja kosztów całkowitych może być osiągnięta dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających bezpapierowy obieg dokumentów i informacji bez zbędnych opóźnień, zafałszowań lub ich zaginięcia zarówno u partnerów handlowych, jak i pomiędzy nimi. Ogromne znaczenie ma także definiowanie, a co za tym idzie późniejsze eliminowanie procesów, które zwiększają koszty i czas bez tworzenia wartości dodanej.

(…)

… z wymiany starych paradygmatów stosunków handlowych typu “wygrany - przegrany”, na przynoszące obu stronom zyski sojusze typu “wygrany - wygrany”. Właściwa i na czas informacja musi być użyta jako podpora efektywnego marketingu, produkcji i decyzji logistycznych. Ta informacja ma przepływać zewnętrznie pomiędzy partnerami handlowymi poprzez system elektronicznej wymiany danych - EDI, a wewnętrznie ma wpływać na najbardziej produktywne i wydajne wykorzystanie jej w komputerowym systemie. Produkt musi przepływać z maksymalizacją procesów dodających wartości od końca linii produkcyjnej / punktu pakowania do koszyka konsumenta tak aby zapewnić mu pożądany produkt o właściwym czasie. Musi być zastosowany powszechny i konsekwentny system pomiaru jakości funkcjonowania łańcucha i system nagradzania…
… pierwszego poziomu koncepcji ciągłego uzupełniania towarów niezbędne jest połączenie wszystkich uczestników poprzez system elektronicznej wymiany danych - EDI. Zaawansowany poziom wymaga jednak oprócz EDI systemu automatycznego składania zamówień - ASO.
Zautomatyzowanie składanie zamówień umożliwia połączenie danych pochodzących z punktów skaningowych sprzedaży z procesem ciągłego uzupełniania towarów…
… i zarządzanie wieloma kanałami dystrybucji takimi jak: supermarkety, stacje benzynowe lub zakupy przez Internet. Pomiar Wartości dla Konsumenta jest kolejnym elementem, na który został położony duży nacisk podczas udoskonalania systemu ECR. Dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia analizę wielu tysięcy rekordów komputerowych opisujących zdażenia ekonomiczne organizacji w bardzo krótkim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz