Marketing - strona 276

Zarządzanie - metody zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

, marketingu i zarządzania personelem. K. Ziemniewicz podkreśla, że aby technika zarządzania przez innowację...

Unia Europejska - za i przeciw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

wieś otrzyma z Brukseli ponad 0,5 mld. euro na: poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się z stopy rentowności netto, zwrotu z inwestycji, zwrotu z kapitału. 128.Marketing - rozpoznanie...

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Aneta Szóstek
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2737

przedprodukcyjne 5. Przyrost aktywów bieżących 6. Koszty operacyjne 7. Koszty marketingu 8. Podatek dochodowy 9...

Biznes plan - fitnes klubu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Piotr Markiewicz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6713

. monitoringu bie ącego, koszt miesięczny 1250 zł. f) koszty marketingu – obejmują one promocję usług firmy...

Cyberprzestępczość-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

, czy też przenosząc jedynie określone informacje - są instrumentem marketingu. Polskie prawo własności przemysłowej...