Manizm

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

, ewolucjonizmu Herberta Spencera (manizm) i teorii materializmu dialektycznego Karola Marksa „ojcowie założyciele...

Wykład - Ewolucjonizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

- najpierwotniejsza, prowadzi do religii, totemizm oraz pochodzacy od niego manizm, wiara w dusze polaczona z wiara...

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1477

czy rośliny (totemizm), ewoluuje w fetyszyzm (obiekty nieożywione) i w końcu manizm (zmarli przodkowie...

Doktryny polityczno-prawne - Walka klas

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2317

jej stadialny rozwój. Uważał za pierwotną formę religii manizm, czyli wiarę w dusze przodków. Poszukiwał źródeł...

Najważniejsze zagadnienia socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 980

WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty . Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną . Socjologia przedstawia , w...

Filozofia - zarys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1771

            ADAM KARPIŃSKI  JERZY KOJKOŁ            FILOZOFIA,   ZARYS HISTORII                                                                                                             GDYNIA 2001      2                         RECENZENCI  prof. dr hab. Władysław Pałubicki  prof. dr hab. Zbignie...