Makrostruktura - strona 3

note /search

Badania makrkoskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

do badania makrostruktury stopów ¿elaza wg normy PN-61/H-04502 Lp. Symbol Nazwa Sk³ad chemiczny Zastosowanie...

Teoria funkcjonalna-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2863

i instytucjami jakie występują w mikro, mezo i makrostrukturze. S. Ossowski , Struktura społeczna - -> Zależności...

Test odpowiedzi

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

)żadna z powyższych… 11.Do elementów działania projektowego możemy zaliczyć: a)makrostrukturę procesu projektowania b...