Makrostruktura - strona 3

Od organizacji do struktury społecznej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

się w socjologii tzw. mikrostruktury (małe struktury społeczne) i makrostruktury (wielkie struktury społeczne...

Badania makrkoskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

do badania makrostruktury stopów ¿elaza wg normy PN-61/H-04502 Lp. Symbol Nazwa Sk³ad chemiczny Zastosowanie...

Teoria funkcjonalna-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Socjologia wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2744

i instytucjami jakie występują w mikro, mezo i makrostrukturze. S. Ossowski , Struktura społeczna - -> Zależności...

Test odpowiedzi

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Roman Magda
  • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1365

)żadna z powyższych… 11.Do elementów działania projektowego możemy zaliczyć: a)makrostrukturę procesu projektowania b...