Teoria funkcjonalna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria funkcjonalna-opracowanie - strona 1 Teoria funkcjonalna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Teoria funkcjonalna ( Emil Durkheim, Talcott Parsons) E. Durkheim założył, że edukacja sprzyja specjalizacji. Ujął edukację jako fakt społeczny. Pytanie : Dlaczego wraz ze wzrostem autonomii członków społeczeństwa w systemach wzrasta jednocześnie jego spójność? Odp.: Bo edukacja jest faktem, który sprzyja integracji społeczeństwa oraz rozwinięciu przez jednostkę świadomości własnej przynależności do społeczeństwa. T. Parsons wymienił takie funkcje edukacji : Socjalizacji, Alokacji - przygotowanie podmiotów do objęcia jakiejś funkcji w społeczeństwie, Reorganizacji osobowości w kierunku wzorców i norm uniwersalnych - czł. uzyskuje zdolność do identyfikowania się z normami , które są specyficzne dla rodziny w różnych klasach , dla określonych grup etnicznych w rodzinie, Selekcji - ma określać charakter instytucji edukacyjnych , do których idzie jednostka ze względu na czas i specjalizacje Cele szkoły: Intelektualne ( kształcenie w zakresie podst. kompetencji, transmisja wiedzy specyficznej, stymulowanie uczniów) Polityczne (wypracowanie posłuszeństwa, przygotowanie obywateli, asymilacja przedstawicieli różnych grup etnicznych, nauczenie podst.praw obowiązujących w społeczeństwie) Społeczne - socjalizowanie dzieci w zakresie zróżnicowanych ról społecznych , wzorów behawioralnych, wartości obowiązujących w społeczeństwie. Ekonomiczne (przygotowanie do wypełniania ról zawodowych, dokonywanie selekcji alokacji zakresie różnych ról zawodowych) Strukturalizm funkcjonalny - poszczególne instytucje szkolne są analizowane pod kątem przydatności dla społeczeństwa ( funkcji ). H. Domański , Struktura społeczna - układ relacji między ludźmi, organizacjami i instytucjami jakie występują w mikro, mezo i makrostrukturze. S. Ossowski , Struktura społeczna - - Zależności wynikające z podziału pracy, -Zależności wynikające z relacji , dominacji i podporządkowania , -Relacje więzi społecznych , dystansów społecznych, antagonizmów.
Struktura społeczna wg T. Parsonsa - jest systemem relacji między jednostkami . Jednostki owe realizują wzajemnie zależne role. Realizacja owych ról jest podporządkowana wzorom i normom. Rola społeczna stanowi ogniwo łączące jednostkę jako byt psychologiczny ze strukturą społeczną. Interpretacja strukturalizmu funkcjonalnego wg T. Parsonsa - Społeczeństwo tworzy relatywnie trwały stabilny układ elementów. Jest to struktura zintegrowana. Poszczególne elementy pełnią wzajemnie na rzecz siebie określone funkcje a każda struktura opiera się na konsensusie wartości uznawanych przez jej członków. Parsons założył, że selekcja w szkole jest dokonywana na bazie ocen. Ocena jest wypadkową dwóch elementów: zadaniowe osiągnięcia jednostki oraz czynniki askryptywne - przypisane statusowi jednostki. Są związane ze statusem społecznym rodziny ucznia, jego płcią, przynależnością etniczną , rasą itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz