Makrokosmos

Demokryt - definicja demokrytu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

człowiek stanowi mikrokosmos, który odbija w sobie makrokosmos. Ciało i dusza składa się z atomów...

Prognostyka w polityce- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • mgr B. Bąk
  • Teoria polityki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

humanistycznych, jest typem wnioskowania o prawach rozwoju życia społecznego, jak i całego makrokosmosu.. Poznajac...

Plotyn-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Tadeusz Skalski
  • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

bytu.: Makrokosmos - byt jako całość Mikrokosmos - jednostka ludzka Jedno - nadpełnia bytu; istnieje...

Ojcowie kapadoccy - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

nich. Jak ciało - mikrokosmos poddane jest władzy duszy, tak świat stworzony - makrokosmos poddany jest władzy...

Wykład - Ojcowie kapadoccy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

nich. Jak ciało - mikrokosmos poddane jest władzy duszy, tak świat stworzony - makrokosmos poddany jest władzy...