Makiawelizm - strona 5

Włochy - na przestrzeni wieków

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

; może to zrobić tylko władca - materializm; który w złym otoczeniu nie może kierować się moralnością - makiawelizm...

Filozofia - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2289

działania dla licznych zbrodniarzy i szaleńców dążący do władzy po trupach. Makiawelizm stał się fundamentem...

Psychologia - Grupa

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2177

, reguł pragmatyczna - ludzie tacy czekają na rozwój sytuacji, trudno zgadnąć o co im chodzi Makiawelizm...

Negocjacje w biznesie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Negocjacje w biznesie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2877

swoje) 4. Makiawelizm (od N. Machiavellego „Książę” z 1532 r.- dot. Jak utrzymać się przy władzy...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

. Machviavelli wprowadził termin : racja stanu czyli interes państwa Makiawelizm- pogląd, że cel uświęca środki...

Style negocjacji

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Anna Panek
 • Negocjacje
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3255

nam się wzbudzić poczucie winy u przeciwnika, to możemy wymusić ustępstwa w ważnym dla nas obszarze. Makiawelizm...

Zjawiska dezorganizujśce i patologiczne w zakładzie pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

ZJAWISKA dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy. Źródła, rodzaje dezorganizacji i patologii społecznej. Każdy zakład pracy będąc organizacją społeczna, a więc grupą zmierzającą do realizacji określonych celów w sposób zorganizowany, może być efektywny w swoim działaniu tylko wówczas, gdy...