Psychologia kierowania-ściąga na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia kierowania-ściąga na zaliczenie - strona 1 Psychologia kierowania-ściąga na zaliczenie - strona 2 Psychologia kierowania-ściąga na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

KOMPETENCJE Osobiste dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności, postawy pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie.
CECHY KOMPETENCJI - zmienność - podleganie rozwojowi. W myśleniu o działaniach zawodowych interesują nas wyłącznie dyspozycje, które można rozwijać (a przez to można myśleć o zarządzaniu kompetencjami)
- mierzalność - poddawanie się pomiarom przy zastosowaniu jakichkolwiek metod jest następnym wyróżnikiem kompetencji. To czego zmierzyć nie można najczęściej jest niewiele znaczącym dobrze brzmiącym hasłem
ROZWÓJ KOMPETENCJI To zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw mające swe odzwierciedlenie w poziomie wykonywanych zadań zawodowych. Im wyższy stopień przyswojenia danej kompetencji, tym większa efektywność w tym obszarze działań, który jest z nią związany.
Pamiętać należy, że rozwój w tym zakresie związany jest z wolą dokładnego określenia swoich możliwości rozwoju i znalezienia sposobów, które będą mu sprzyjać.
ŹRÓDŁA ROZWOJU OSOBISTEGO - doświadczenie zdobywane w miejscu pracy
- informacje i wskazówki zdobywane od innych osób
- szkolenia - w jakiejkolwiek formie
GRUPOWANIE KOMPETENCJI - najczęściej podział na 3 grupy
Cel-przejrzystość modelu kompetencyjnego
1. społeczne -grupa kompetencji związana z jakością naszego funkcjonowania oraz naszych kontaktów z innym ludźmi
2. kompetencje profesjonalne (funkcyjne)-grupa kompetencji związana z działaniami w ramach pełnionego zawodu i/lub funkcji
3. kompetencje biznesowe (firmowe)-grupa kompetencji odnoszących się do specyficznego obszaru działalności danej osoby i funkcjonowania firmy
OPIS KOMPETENCJI - charakterystyka
- skala
WSKAŹNIKI ROZWOJOWE - dotyczą możliwości rozwoju danej kompetencji
- miejsce pracy
- relacje ze współpracownikami
- indywidualne
Zakres zadań - charakterystyczne opisy zadań związanych z daną kompetencją
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI - taki sposób prowadzenia polityki personalnej w firmie, gdzie pojęcie kompetencji staje się ogniwem łączącym działania z różnych zakresów
CELE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM ZARZĄDZA NIA KOMPETENCJAMI 1. określenie właściwych standardów na stanowiskach
2. badanie realnych kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej
3. przygotowanie ludzi w organizacji do bieżących i przyszłych zadań
4. zwiększenie wartości
SPOSÓB WDRAŻANIA SYSTEMU KO MPETENCJI ZAWODOWYCH I etap - przyporządkowanie kompetencji poszczególnym rodzajom stanowisk
Definiowanie kompetencji: -od góry, - od dołu


(…)

…. Dodatkowo konflikty w firmie powstają często z powodu różnicy charakterów i stylów pracy. Procesy konfliktowe mogą być:
- destrukcyjne - (o charakterze antagonistycznym) to zjawiska niszczące, wywołujące wrogość, nienawiść, powodujące frustracje, lęk, zaburzenia osobowości. Prowadzą do wytworzenia się u jednostki takich zburzonych postaw społecznych, jak np: postawa „przeciw ludziom” czy postawa „od ludzi”. Objawiają się najczęściej poprzez różne formy walki otwartej (wyzwiska, przemoc, rękoczyny, bójki) oraz ukrytej (szykany, bojkot, sabotaż). - konstruktywne - (pozbawione antagonizmów) stają się „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Są „szkołą…
…, ludziom tym przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo;
TYPOWE ELEMENTY TRUDNYCH NEGOCJACJI
1. trudny partner - czyli niezadowolony, agresywny, nieprzyjazny
2. manipulacja partnerem - 2 formy
a) wojna psychologiczna - tworzenie sytuacji stresującej, ataki personalne, taktyka „cyklicznej” zmiany nastroju, stosowanie groźby
b) wojna pozycyjna - wymaganie jednostronnych ustępstw, odmowa negocjacji, polaryzacja żądań, „sztywny” partner
3. działania ingracjacyjne - wkradanie się w łaski partnera w celu manipulacji nim przez: komplementowanie partnera, samopochwałę, odwoływanie się do znajomości osób ważnych, lekką samokrytykę, branie na litość, konformistyczne aprobowanie
4. makiawelizm - cynizm w manipulacji innymi ludźmi
5. transakcje konfliktowe - zw. z nieumiejętnością porozumiewania się ludzi…
…. dobrze opracuj swoją BATNĘ
ASERTYWNOŚĆ
Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godności i rezygnacji z uznanych wartości. Asertywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz