Macierz S

Sterowalność układu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

, czyli równanie stanu ma postać: , a macierz S nie może być osobliwa. Układ z jednym wejściem jest sterowalny...

Układy dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

i ciągłe. Warunkiem koniecznym i dostatecznym sterowalności jest, aby macierz S=[B,AB,A2B,...,An-1B] o n...

Punkt na trajektorii

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Dutkiewicz
 • Podstawy Robotyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Θ cos(Θ ) − y rC Θ sin (Θ ) & Następnie zajmujemy się znalezieniem macierzy S(q) korzystając...

Szyfrowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

wyrazy w ka˙ dym wierszu macierzy S otrzymujac dla wiersza o z o indeksie g mg,x = |F ix g| x∈X...

Algebra - Lemat Burnside

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1218

wyrazy w ka˙ dym wierszu macierzy S otrzymujac dla wiersza o z o indeksie g mg,x = |F ix g| x∈X...

Statystyka - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

: = = QL1/0 - rednia produkcji typu Laspeyra Tworzymy macierz (rzdu dwa na dwa): W tej macierzy s zawarte...

Grafy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Algebra liniowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

graf, którego macierz s¡siedztwa jest okre±lona nast¦puj¡co:       0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1...