Luka inflacyjna makroekonomia - strona 4

Teorie inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2814

. Teoretycznym rozwinięciem tego twierdzenia jest koncepcja luki inflacyjnej wysunięta przez J.M.Keynesa...

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2625

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 1 Literatura Podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch...

Wykład - inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1526

nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu:  ceny oficjalne na nowe...

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1414

Makroekonomiczne spadek wielkości produkcji (luka PKB) spadek wpływów do budżetu państwa wzrost wydatków...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 8785

na towary jest wy szy ni luka mo liwości jego zaspokojenia, czyli AS Poziom inflacyjna AS AD cen AS AD’ AD...

Wykłady - Makroekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dorota Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3626

nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu:  ceny oficjalne na nowe...

Ekonomia- wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

-niekonkerencyjność -niewykluczalność (drogi publiczne,słuzba zdrowia , przedszkola ) Rzadkość(w ekoniomii)-luka...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by maksymalizować zysk...