Luka inflacyjna a polityka fiskalna - strona 5

Wykład IV z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

??? Polityka stabilizacyjna w warunkach stałych KW Polityka pieniężna Polityka fiskalna Polityka kursowa Kurs...

Inflacja - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

o - potencjalny dochód. Punkt B - popyt globalny jest wyższy niż podaż globalna. AB - luka inflacyjna. Punkt C...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1218

na dobra inwestycyjne Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych Nadprodukcja Luka deflacyjna...

Polityka pieniężna a kurs walutowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Opóźnienia reakcji gospodarki Luka popytowa Zmienne trudno prognozowalne Szoki podażowe Instrumenty polityki...

Inflacja w teorii ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

budżetowego (polityka fiskalna), kontroli emisji pieniądza przez bank centralny i kreacji pieniądza...

Opracowanie pytan makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2205

zagregowanej podaży nie wywoła wzrostu cen i dochodów. Luka inflacyjna - nadwyżka zagregowanego popytu...