Zagadnienia obowiązujące na przedmiocie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia obowiązujące na przedmiocie - strona 1 Zagadnienia obowiązujące na przedmiocie - strona 2

Fragment notatki:

Wstęp do makroekonomii - pojęcia wstępne: Definicja
Funkcje
Strumienie
Zasoby
Agregaty
Wielkości realne i nominalne
Ruch okrężny i modele
Cele makroekonomiczne, wielokąty makroekonomiczne Rachunek dochodu narodowego: Metody liczenia dochodu narodowego (NBS, SNA)
Podstawowe kategorie (PKB, PNB, PNN)
SNA - koncepcja wartości dodanej
Sposoby wyrażania dochodu narodowego ( Np. ceny rynkowe )
Wyrażenia realne i nominalne
Per kapita (na osobę), nomina
Podział dochodu narodowego w procentach
Wady PKB Państwo jako podmiot makroekonomiczny: Definicje państwa i ich interpretacje
Ewolucja ujęcia państwa w ekonomii:
Nurt liberalny (neoliberalny)
Keynes (nurt keynesowski)  interwencyjny
Funkcje państwa w gospodarce (jak są pełnione)
Polityki makroekonomiczne
Budżet państwa, a polityka fiskalna (państwowa)
Polityka NBP; banku centralnego (monetarna, pieniężna) Bezrobocie: Definicje (bezrobocie, osoba bezrobotna, zasób siły roboczej [aktywni zawodowo])
Rodzaje bezrobocia: Ze względu na przyczyny
Ze względu na czas trwania
Bezrobocie dobrowolne a bezrobocie przymusowe
Ze względu na jawność
Inne rodzaje
Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne)
Przyczyny bezrobocia
W ujęciu neoklasycznym
W ujęciu keynesistowskim
Skutki bezrobocia (społeczne, ekonomiczne [mikro i makro])
Prawo Okuna
Polityka walki z bezrobociem - aktywna, pasywna - istota i znaczenie Inflacja: Definicja inflacji
Definicja deflacji
Definicja Dezinflacji
Definicja stagflacji
Rodzaje inflacji
Według tempa narastania
Według przyczyn
Według przejawów i skutków
Inne rodzaje inflacji ze względu na przyczyny
Przyczyny i skutki inflacji dla gospodarki
Oczekiwania inflacyjne
Spirala inflacyjna
Krzywa Philipsa
Monetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa Cykl koniunkturalny - cykliczność rozwoju gospodarki: Przyczyny i istota fluktuacji gospodarczych:
Definicja cyklu koniunkturalnego
Charakterystyka klasycznego (tradycyjnego) cyklu koniunkturalnego i jego faz (kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit)
Przyczyny zmian w cyklu koniunkturalnym (zmodyfikowany, dwufazowy cykl koniunkturalny)
Istota zmian (ilość faz, głębokość załamań, długość cyklu)
2
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz