Lotność - strona 6

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

sens fizyczny obu „poprawek”. Zdefiniuj pojęcie lotności i współczynnika lotności gazu, a następnie...

Woda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1624

. Odparowanie różnych związków chemicznych uzależnione jest od ich lotności, decyduje o proporcjach pomiędzy...

Metody oraz źródła błędów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3745

Jako rozpuszczalnik najczęściej stosuje się tetrachlorek węgla. Ma on dużą gęstość, małą lotność i jest dobrym...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

lotności pierwotnych składników rozdzielanej mieszaniny. W przypadku d. azeo. czynnik rozdzielający tworzy...

Wyznaczanie_stałej równowagi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

warstwy organicznej dodano roztworu KI w celu zmniejszenia lotności jodu, poprzez utworzenie kompleksu KI3...