Lodowiec - strona 5

Podział akumulacji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

• Akumulacja lodowcowa Transportowany przez spływające lodowce materiał, pochodzący głównie...

Procesy egzogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2163

jest Słońce. Od Słońca zależy ruch atmosfery, powstawanie opadów, a więc działalność wód płynących, lodowców...

Gleba, działalność erozyjna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

niszczenie skał przez wody, lodowce i wiatr Erozja rzeczna Erozja wgłębna/denna Erozja boczna- meandry(zakola...

Geomorfologia - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1302

grubości i miąższości litosfery. Przyczyny:- powstanie i topnienie lodowców - zmiany ilości wody...

Geografia ekonomiczna - ekologia 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Beata Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Anomalie termiczne Przesuwanie się stref klimatycznych Topnienie lodowców Wysychanie rzek i jezior...

Hydrosfera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

(2,5%). Wody śródlądowe pochodza z wiecznej zarzliny - 0,8%, lodowców i czap lodowych - 68,7%, wód...