Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa - strona 1 Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa - strona 2 Geologia - pojęcia na kolokwium - mapa - strona 3

Fragment notatki:

MAPA -  rysunek pow. Ziemi w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym uwzględniający krzywiznę  Ziemi. PLAN -  rysunek pow. Ziemi, w odpowiedniej skali, w rzucie poziomym, nie uwzględniający  krzywizny Ziemi. MAPA GEOLOGICZNA -  rysunek pow. Ziemi pokazujący pewne stosunki lub fakty geologiczne,  w skali, w rzucie poziomym, uwzględniający krzywiznę Ziemi.  PODZIAŁ:  1.  Z uwagi na treść geologiczną:  a)  mapa geologiczna podstawowa (wiek  skał,rodz.skał)  b)  m.g. inżynierska (rodz.wiek sk. Parametry fiz.-chem., procesy geologiczne)  c)  mapa hydrogeologiczna (rodz.wiek sk, ilość i jakość wód podziemnych  d)  m. surowcowa  (rodz.wiek sk., charakterystyka surowców)  2.  Z uwagi na skale:  a)  m. ogólne  ≤1:1000000  b)  m.  przeglądowe 1:500000-1:200000  c)  m.    szczegółowe     1:100000-1:10000  d)  plany geologiczne  1:10000  NISZCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU:  1.  proces deflacji-wywiewanie produktów wietrzenia i ich przenoszenie.  2.  Proces     korrazji    -  niszczenie skały przez uderzenie niesionymi ziarnkami piasku. TWÓRCZA DZIAŁ. WIATRU   1.  Wydma:       a)  paraboliczna   b)  barchan  2.   Less     (osad pylasto- gliniasty).Duża porowatość-osiadanie zapadowe. RZEKI . Masa i prędkość rzeki tworzy energię pozwalającą wykonać pracę. Praca geologiczna  rzeki polega na:   a)  erodowaniu (niszcząca praca rzeki    b)  transportowaniu    c)  osadzaniu  transportowanego materiału. NISZCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ RZEK  Erodowanie - niszcząca praca rz. Niesiony materiał jest  narzędziem erozji rz. Materiał przenoszony przez rz. :  a)  w stanie roztworu - rozpuszczaniu  b)  w  stanie zawieszenia  suspensja  c)  wleczony lub toczeniu po dnie - trakcja.  OBCIĄŻENIE/ŁADUNEK RZ. - Całkowita ilość materiału niesiona przez rz. tymi sposobami. To  obciążenie/ładunek rz. określa zdolność transportową rz. czyli NOŚNOŚĆ. Ładunek rzeki wleczony  po dnie powoduje rozluźnienie i oderwanie poszczególnych fragmentów tego dna,  ⇒ ścierania dna  rz. (EROZJA DENNA) oraz brzegów (EROZJA BOCZNA). Tempo erozji dennej zależy od ilości,  prędkości, jakości okruchów niesionych oraz od twardości podłoża. W konsekwencji rzeka obniża  dno swojej doliny. Najniższy poziom jaki rzeka może osiągnąć to poziom będący przedłużeniem  akwenu do którego wpada rz. - tzw. POZIOM PODSTA-WOWY LUB PODSTAWA EROZYJNA. Wyróżniamy STADIA EROZYJNE RZ.  1.  st. Młodociane (przewaga erozji dennej)  2.  st. dojrzałe  (przewaga erozji bocznej). Można wyróżnić trzy odcinki rz.:  1.  górny (duży spadek, przewaga erozji dennej)  2.  środkowy  (przewaga er. bocznej)  3.  dolny (przewaga er. bocznej, mały spadek)

(…)

… (przewaga er. bocznej, mały spadek)
WODY NA ZIEMI
1.Atmosweryczne - w postaci gazowej,kroplisto-ciekłej(mgła,chmura),stałej(grad,szron).Są przedmiotem badaań meteorologii.
2.Powierzchniowe - bezpośrednio na skorupie
ziemskiej.Stanowią hydrosferę(rzeki,morza)
-fazę stałą(śnieg i lód) - bada kriologia
-morza i oceany - oceanologia
-jeziora - limnologia -rzeki - patomologia
-lodowce i lądolody - glacjologia
3…
…, średnicy ziarna, lepkości i temp.
wody. Q=F*v.
Przepływ wody podziemnej Q=F*k*i(powierzchnia*wsp.filtracji*spadek hydrauliczny) PRAWO
DORCY v=k*i. Wsp. filtracji: żwiry≥10-2, piaski 10-2-10-3, pyły 10-3-10-4, gliny 10-4- 10-7, iły ∠10-7
FIZYCZNE WŁASNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: 1. Temperatura (0,8-1m -wahania dobowe;
5-8m -wah. sezonowe; 15-20m. wah. roczne) 2. Przeżroczystość 3. Smak 4. Zapach 5. Barwa 6…
… ze strony ciała stałego wstosunku do wody
NISZCZĄCA I TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ LODOWCÓW I LĄDOLODÓW.
Lodowce - dzięki temu, że mają zdolność przesuwania się erodują podłoże.
Etapy powstawania lodowca:
1.Śnieg. 2.Firn 3.Lód
Wokół pola firnowego (zlodowacony śnieg) w szczelinach skalnych zamarza woda, wskutek czego
następuje silne wietrzenie mechaniczne skał. Odłamki skalne (głazy i rumosz skalny) spadają…
… jęzorów.
Lądolody (lodowce kontynentalne)
Mogą zajmować obszar nawet kilkuset kilometrów kwadratowych.
Objawem erozyjnej działalności lodowców są:
- rysy lodowcowe na skałach po których on się przesuwał
- wygłady - płaskie wyślizgane powierzchnie skalne
- barańce (mutony) - kopulaste
wyniosłości podłoża po którym spływał lodowiec(bardziej odporne na egzerację lodowca)
Kształt doliny lodowcowej:
W profilu…
… rumowiska
występującego na plaży może powodować wytworzenie wału brzegowego wzdłuż linii wody
wydma przybrzeżna - dalsza obfitość rumowiska powoduje wydme przybrzeżną (przy udziale
wiatru) potok rumowiska - osadzany nadmiar rumowiska i przenoszony wzdłuż brzegu przez prąd
lituralny i tworzy pot. rum. mierzeja - niesiony materiał przez potok rumowiska, natrafia na
załamanie linii brzegowej, jest osadzany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz