Kolokwium - rzeki, morza, lodowce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium - rzeki, morza, lodowce - strona 1 Kolokwium - rzeki, morza, lodowce - strona 2 Kolokwium - rzeki, morza, lodowce - strona 3

Fragment notatki:

RZEKI Masa i prędkość rzeki tworzy energię pozwalającą wykonać pracę. Praca geologiczna rzeki polega   na:    a)  erodowaniu (niszcząca praca rzeki     b)  transportowaniu     c)  osadzaniu transportowanego materiału.  NISZCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ RZEK Erodowanie - niszcząca praca rz. Niesiony materiał jest narzędziem  erozji rz. Materiał przenoszony przez rz. :   a)   w stanie roztworu -  rozpuszczaniu   b)   w stanie zawieszenia  suspensja   c)   wleczony lub toczeniu po dnie -  trakcja.  OBCIĄŻENIE/ŁADUNEK RZ.  - Całkowita ilość  materiału niesiona przez rz. tymi sposobami. To obciążenie/ładunek rz. określa zdolność transportową rz.   czyli   NOŚNOŚĆ.   Ładunek rzeki   wleczony  po dnie  powoduje  rozluźnienie   i  oderwanie  poszczególnych  fragmentów tego dna,   ścierania dna rz. (EROZJA DENNA) oraz brzegów (EROZJA BOCZNA). Tempo    erozji dennej zależy od ilości, prędkości, jakości okruchów niesionych oraz od twardości podłoża (1cm  łupków   ilastych   –6  lat   1  cm  granitów-   50  lat,   1   cm  bazaltów–100   lat.   Procesy  erozyjne   prowadzą   do   powstania   doliny   rzecznej   U-kształtnej   {RYS}   lub   (doliny   lodowcowe   –   V-kształtne{RYS}).   W  konsekwencji rzeka obniża dno swojej doliny. Najniższy poziom jaki rzeka może osiągnąć to poziom będący  przedłużeniem   akwenu   do   którego   wpada   rz.   -   tzw.   POZIOM   PODSTAWOWY   LUB   PODSTAWA  EROZYJNA.Wyróżniamy   STADIA  EROZYJNE   RZ.   1.   st.   Młodociane   (przewaga   erozji   dennej)   2.   st.  dojrzałe (przewaga erozji bocznej).Można wyróżnić trzy odcinki rz.: 1. górny (duży spadek, przewaga erozji  dennej)  2.  środkowy  (przewaga er.  bocznej) 3.  dolny  (przewaga  er. bocznej, mały spadek)  WODY NA  ZIEMI   1.Atmosferyczne   -   w   postaci   gazowej,   kroplisto-ciekłej     mgła,chmura),stałej(grad,szron).Są  przedmiotem   badań   meteorologii   2.Powierzchniowe   -   bezpośrednio   na   skorupie   ziemskiej.Stanowią  hydrosferę(rzeki,morza)-fazę stałą(śnieg i lód) - bada kriologia -morza i oceany – oceanologia ;jeziora -  limnologia ;rzeki - patomologia -lodowce i lądolody – glacjologia 3.WODY PODZIEMNE występują pod  powierzchnią ziemi,wypełniają pory i szczeliny w skałach.Są przedmiotem badań hydrogeologii Skały,w  kt.występuje woda podziemna mają wpływ na jej skład chemiczny,właściwości fiz. (woda plynąc przaz skałę  rozpuszcza  zawarte  w niej  minerały)Krążenie  wody  w przyrodzie  Motorem,kt.  wprawia  w ruch  system 

(…)


krawędziach. Bruk morenowy, który powstaje poprzez wymy-wanie piasków pozostają tylko grube
kamienie. Kry glacjalne - zsuwający się lądolód czasami wyrywa z podłoża bloki skalne i osadza w
morenie.Lądolód nawiedził Polskę 3 -krotnie 1,5 - 2 milionów lat temu.Dlatego wyróżniamy 3 epoki
lodowcowe: 1. Zlodowacenie Karpackie (Południowo Polskie) sięgnęło Karpat(I glacjał)(do 400m.) 2.
Zlodowacenie środkowo polskie. 3. Zlodowacenie północno polskie (bałtyckie). Przyczyny zlodowaceń:
1.Hipotezy astronomiczne - wiążą zmiany klimatyczne na Ziemi ze zmianami ilości ciepła otrzymywanymi
przez glob Ziemski w wyniku zmian ułożenia globu względem Słońca. 2.Hipotezy solarne - zmiany
natężenia promieniowania słonecznego. 3.Hipotezy topograficzne - zmiany temperatury w efekcie ruchów
górotwórczych. 4.Hipotezy…
… o ostrych
krawędziach. Bruk morenowy, który powstaje poprzez wymy-wanie piasków pozostają tylko grube
kamienie. Kry glacjalne - zsuwający się lądolód czasami wyrywa z podłoża bloki skalne i osadza w
morenie.Lądolód nawiedził Polskę 3 -krotnie 1,5 - 2 milionów lat temu.Dlatego wyróżniamy 3 epoki
lodowcowe: 1. Zlodowacenie Karpackie (Południowo Polskie) sięgnęło Karpat(I glacjał)(do 400m.) 2.
Zlodowacenie…
…*spadek hydrauliczny) PRAWO DORCY
v=k*i. Wsp. filtracji: żwiry10-2, piaski 10-2-10-3, pyły 10-3-10-4, gliny 10-4- 10-7, iły 10-7 FIZYCZNE
WŁASNOŚCI WÓD PODZIEMNYCH: 1. Temperatura (0,8-1m -wahania dobowe; 5-8m -wah. sezonowe;
15-20m. wah. roczne) 2. Przeżroczystość 3. Smak 4. Zapach 5. Barwa 6. Przewod. elekt. 7. Radoczynność
CHEMIZM WÓD PODZIEMNYCH 1. Obecność gazów: CO2, O2, CH4. 2. Obecnoś subst…
…*spadek hydrauliczny) PRAWO DORCY v=k*i. Wsp. filtracji:
żwiry10-2, piaski 10-2-10-3, pyły 10-3-10-4, gliny 10-4- 10-7, iły 10-7 FIZYCZNE WŁASNOŚCI WÓD
PODZIEMNYCH: 1. Temperatura (0,8-1m -wahania dobowe; 5-8m -wah. sezonowe; 15-20m. wah. roczne)
2. Przeżroczystość 3. Smak 4. Zapach 5. Barwa 6. Przewod. elekt. 7. Radoczynność CHEMIZM WÓD
PODZIEMNYCH 1. Obecność gazów: CO2, O2, CH4. 2. Obecnoś subst…
… rumowiska powoduje wydme przybrzeżną (przy udziale wiatru) potok rumowiska - osadzany
nadmiar rumowiska i przenoszony wzdłuż brzegu przez prąd lituralny i tworzy pot. rum. mierzeja - niesiony
materiał przez potok rumowiska, natrafia na załamanie linii brzegowej, jest osadzany (np. Płw. Helski).
(Powstaniu mierzeji zwykle towarzyszy zalew). Rewa - podłużny transport rumowiska (gdy istnieje potok
rumowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz