Litosfera - strona 24

Test A-D z geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512

wartości lub warunki tworzenia się złóż w litosferze. 5)metoda geobotaniczna polega na: analizie układu...

Ustawy i zasady

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

wzajemne powiązanie wszystkich jego nieograniczonych komponentów atmosfery, hydrosfery i litosfery...

Wietrzenie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

panujących na styku litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery. (Warunki inne niż w czasie, kiedy skała...

Geografia fizyczna - Mapa i jej składniki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1477

1. Mapa i jej składniki Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę; geograficzne - tj...

Geochemia-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Grabas
 • Geochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1617

gospodarki: 1. Wymień pierwiastki najczęściej występujące w litosferze? krzem, tlen, magnez, wapń, żelazo...