Literatura przedmiotu - strona 32

Rewalidacja-opracowanie

  • dr inż. Małgorzata Karwowska
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2681

specjalnym jako nauczyciel i wychowawca. W świetle analizy literatury przedmiotu należy zaproponować...

Aktywa trwałe - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

umorzenia (amortyzacji) ustala się w momencie sprzedaży lub wymiany obiektów. W literaturze przedmiotu...

Pojecie regionu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Małgorzata Orłowska
  • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

- pasmowy. Wyrazem zainteresowania aspektem społecznym są regiony kulturowe. W literaturze przedmiotu...

Iusgentium - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Elżbieta Karska
  • Historia prawa narodów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

r e d n i o w i e c z n e j s z k o l e p r a w n i c z e j . We wspomnianej wyżej literaturze...