List zastawny - strona 28

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

mieszkaniowe, — ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zmiany...

Finanse przedsiębiorstw na tle finansów jako dyscypliny nauki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE FINANSÓW JAKO DYSCYPLINY NAUKI. W naszej literaturze fachowej używa się zamiennie określenia „finanse przedsiębiorstwa" z określeniem „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", a określeń tych nawet ze względu na ich zakres nie można identyfikować. Sama nazw...

Dostsowanie polskiego systemu bankowego do wymagań UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Temat: Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymagań Unii Europejskiej. Spis treści Wstęp3 Rozdział I. Dostosowanie do norm Unii Europejskiej3 Status Narodowego Banku Polskiego3 Rodzaje banków5 Status nadzoru bankowego6 Bankowy Fundusz Gwarancyjny7 Rozdział II. Luka regulacyjna8 2.1....

System bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

. Zasady działania banków hipotecznych określa ustawa z 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych...

Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako nauki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE FINANSÓW JAKO DYSCYPLINY NAUKI. W naszej literaturze fachowej używa się zamiennie określenia „finanse przedsiębiorstwa" z określeniem „zarządzanie finansami przedsiębiorstwa", a określeń tych nawet ze względu na ich zakres nie można identyfikować. Sama nazw...

Rynek papierów wartościowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

WYKŁAD II (27.02.2003) RYNEK RYNEK REALNY RYNEK FINANSOWY rynek czynników rynek dóbr i usług rynek pieniężny rynek kapitałowy produkcji konsumpcyjnych r. pieniądza r. dewizowy r. kredytowy rynek pracy rynek rzeczowych krajowego środków trwałych r. pozabankowych rynek rzeczowych rynek rynek dó...

Zagadnienia z finansów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

. - list zastawny - instrument dłużny emitowany przez instytucje kredytowe. Listy te są sprzedawane...