List otwarty - strona 2

Opozycja wobec członkostwa w WE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Wcześniej D. de Rougemont w „Liście otwartym do Europejczyków”1970r - możliwość integracji zależy od rozwoju...

Formy debaty społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marta Smagacz-Poziemska
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

://www.dialogspoleczny.krakow.pl List otwarty w sprawie pomnika R. Kuklińskiego: http://splot.art.pl/e-splot/347/list-otwarty...

Historia literatury - Dolina Issy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

, który został wtrącony w dziwaczną studnię i starał się jak umiał z niej wydostać” - skarżył się w liście otwartym...

Przetępstwo - pojęcie i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

jednak przeczytać wszystkie listy otwarte- przecież nie wolno mi czytać tylko zamkniętych. Karl Binding twierdził...

Systemy operacyjne - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

z danym procesem; o prawa własności i wykorzystanie zasobów, przykładowo, moŜe zawierać listę otwartych...