Apologia - pojęcie i próba przeglądu historycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Apologia - pojęcie i próba przeglądu historycznego - wykład - strona 1 Apologia - pojęcie i próba przeglądu historycznego - wykład - strona 2 Apologia - pojęcie i próba przeglądu historycznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

1. Apologia - pojęcie i próba przeglądu historycznego (TF, s. 17-23)
- Teologia fundamentalna jest dycypliną naukową, która uzasadnia wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego. Jest odpowiedzią na apel Św. Piotra, w którym mówi, by bronić i uzasadniać swoją wiarę, nadzieję. - Teologia fundamentalna bada wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego; wykazuje, że chrześcijaństwo jest wiarygodne w obliczu ludzkiego rozumu, ma podstawy historyczne i pozwala rozszyfrować ludzkie życie jako sensowne. - Apologia skupia się na kontekście chrześcijaństwa. Teologia fundamentalna w aspekcie apologijnym - zajmuje się ona badaniem współczesnego kontekstu wiary, dostarczaniem impulsów do odnowy religijnej i moralnej Kościoła, formułowaniem inteligentnych argumentów wobec ataków przeciwników oraz refleksją nad wartością tych argumentów, także w innych wyznaniach i religiach. - Apologią nazywamy uzasadnienie i obronę nadprzyrodzonego charakteru Objawienia i wiary chrześcijańskiej.
Różnice pomiędzy teologią fundamentalną a apologią: Apologia nie jest systematyczną, metodyczną refleksją naukową, warunkuje ją bowiem potrzeba zmagania się z argumentami przeciwników wiary. Apologeomai - gr. bronić się, przemawiać w swojej obronie. Podstawą apologii jest apologia Jezusa, który w sporze o tożsamość i niepowtarzalność relacji z Bogiem Ojcem uzasadniał charakter swojej misji.
- Termin APOLOGIA stosuje się do pism autorów wczesnochrześcijańskich, którzy tworzyli manifesty, listy otwarte 'ad extra' do społeczności żydowskiej i pogańskiej.
- Przeciwnicy: środowsika talmudyczne w Palestynie, Marek Aureliusz, Epiktet, Apulejusz, Lucjan z Samosaty, Galen, Froton z Cytry, Celsus)
- Apologeci byli najczęściej wykształconymi konwertykami (nawróceni z innej religii na chrześcijaństwo lub z jakiegoś odłamu chrześcijaństwa na drugi). Chcieli wejść (Tertulian, Augustyn) z Ewangelią do świata greckiego i rzymskiego, często pociągając za sobą krytyczną ocenę prawa prześladowań czy kultu pogańskiego.
- Apologia jako gatunek literacki obejmowała 5 tematów: 1. obronę przed populizmem 2. potwierdzenie lojalnosci chrzescijan wobec władz 3. zadania kresu prześladowaniom 4. pokazanie wyższości wiary chrześcjijańskiej 5. krytyka politeizmu
- Czasem apologeci wykorzystywali dogmaty filozofii helleńskiej, więc tezy Adolfa von Harnacka były błędne, gdyż nie istniały w żadnej z istniejących odmian filozofii greckiej.
- 6 okresów apologii wczesnochrześcijańskiej:
1) przejście od kerygmatu wewnątrzkościelnego do właściwej apologii: Nauka Piotra, akta Męczenników (Apoloniusza, Katarzyny)
2) Okres kszałtowania się pierwszych apologii (II w.): Kwadratus (jego apologia zaginęła, miała być dla Hadriana),

(…)

… chrześcijaństwa. Celem staje się ośmieszenie oponenta i wykazanie, że jest w radykalnym błędzie. Reformatorzy: Marcin Luter, Jan Kalwin, Hugo de Grotius - autor pierwszego podręcznika polemiki reformowanej). Stanisław Hozjusz - "Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej" (1553/1557 r.), był bardzo ważnym kontrreformatorem.
- Czasy oświecenia: zaczyna dominować religia naturalna (deizm, czyli pojęcie Boga…
… przywrócić pogaństwo, oddzielny okres w apologii: Apolinary z Laodycei, Grzegorz z Nazjanzu, Cyryl Aleksandryjczyk - BYLI PRZECIWKO DZIEŁU CESARZA "PRZECIW GALILEJCZYKOM" 362/363. 6) Okres apologii skoncentrowanej na chrześcijańskiej teologii dziejów po upadku Rzymu (410 r.): Państwa Boże św. Augustyna - ostatnia wielka apologia starożytna.
Średniowiecze: starożytność - funkcja polemiczna/obronna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz