Liczba atomowa - strona 6

Analiza rentgenofluorescencyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

A - stała i - natężenie prądu anodowego Z - liczba atomowa pierwiastka stanowiącego anodę lampy rtg V...

Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1589

liczbę masową, a różną liczbę atomową. Np.: i Izotony to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę...

Chemia odpowiedzi 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1869

przesunięcie pierwiastka w układzie okresowym o dwa miejsca w lewo (zmniejszenie liczby atomowej o 2 i liczby...

Chemia nieorganiczna - cechy materii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Radosław Andrzej Pikies
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

liczba masowa n + p liczba atomowa p (liczba porządkowa w układzie okresowym - określa wł. chemiczne ) 5...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

- stała charakterystyczna dla danej gałęzi krzywej absorpcji Z - liczba atomowa absorbenta Emisja...

Chemia test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek
 • Chemia organiczna i analityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4669

Pierwiastek chemiczny jest to: zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej zbiór atomów o takiej...