Chemia nieorganiczna - cechy materii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia nieorganiczna - cechy materii - strona 1 Chemia nieorganiczna - cechy materii - strona 2 Chemia nieorganiczna - cechy materii - strona 3

Fragment notatki:


CHEMIA BADANIE CECH MATERII I ZMIAN TYCH CECH MATERIA  – Wszystko, co nas otacza, ma masę i zajmuje pewną objętość.    CECHY FIZYCZNE  - stan skupienia, barwa, przewodnictwo elektryczne i cieplne,  właściwości magnetyczne. PRZEMIANY FIZYCZNE  - zmiany stanu skupienia 1)  ciało stałe   ciecz 2)   ciecz    gaz  (t. w.,  ciśnienie  ) 3)  ciało stałe    gaz     rozpuszczanie 4)     ciało   stałe  roztwór                                   krystalizacja  PRZEMIANY  CHEMICZNE    (reakcje chemiczne)      A     +    B      A-B         mieszanina                          związek chemiczny  Fe       +       S  Fe S         dokładniej  S jest to   8 1 S8  mieszanina                           związek chemiczny (całkowicie nowe cechy) mieszanina  -  możemy rozdzielić metodami fizycznymi HISTORIA  CHEMII STAROŻYTNOŚĆ     -     praktyczne   wykorzystanie   reakcji      chemicznych.  Demokryt   - postulował istnienia atomów 1 topnienie krzepnięcie wrzenie skraplanie sublimacja osadzanie  temperatura WIEKI ŚREDNIE - dodatkowo teorie filozoficzne  -  ziemia  -  powietrze  -  woda  -  ogień   -  4 pierwiastki  Alchemia  poszukiwanie kamienia filozoficznego oraz eliksiru młodości -    CZASY PRAWIE WSPÓŁCZESNE    (chemicznie) Boyle  -  około 1640 r. pierwiastek -związek chemiczny Pierwiastek  -  nie można rozłożyć na prostsze składniki przy użyciu metod chemicznych Lavoisier   (1785 ) prawo zachowania masy.  MASA PRODUKTÓW REAKCJI JEST RÓWNA MASIE SUBSTRATÓW WZIĘTYCH  DO REAKCJI.   MgO , SiO2  uznawał za pierwiastki Proust  (1799) prawo stosunków stałych Różne próbki tej samej substancji zawierają składowe pierwiastki w tych samych proporcjach Dalton   (1804)    teoria atomistyczna Pierwiastki  składają się z takich samych  atomów. Związki chemiczne  powstają przez połączenie się atomów różnego rodzaju w ściśle  określonym stosunku wagowym. Dalton   -  Prawo prostych stosunków wielokrotnych. Gdy dwa pierwiastki łączą się ze sobą, tworząc więcej niż jeden związek chemiczny, to masy  jednego pierwiastka, które łączą się z tą samą masą drugiego pierwiastka, pozostają  wzajemnie w stosunku niewielkich liczb całkowitych. MnO (55 :16)     MnO2 (55: 32)    Mn2O7 (55: 56)                 16      :       32     :     56       =      2    :   4    :    7 Faraday  ( 1832 )  -   prawa elektrolizy Podczas elektrolizy zachodzą reakcje chemiczne. 2 Przepuszczając prąd elektryczny przez roztwór soli lub stopioną sól, powodujemy 

(…)

…,
Udowodnienie istnienia izotopów
Izotopy - Odmiany pierwiastka różniące się ilością neutronów w jądrze
Thomson badał promienie kanalikowe generowane w rozrzedzonym Ne.
Jony Ne+ (dwa rodzaje)\
20 mas protonu
22 masy protonu
22
10
20
10
10p+10n
Ne
22
10
Ne
10p+12n
liczba masowa n + p
liczba atomowa p (liczba porządkowa w układzie okresowym - określa wł. chemiczne )
5
Izotopy wodoru
1
1
H
1p+0n
1p
2
1
D
1p+1n
1p
3
1
T
prot
1p+2n
1p
deuter
tryt (promieniotwórczy)
Cyna posiada 10 trwałych izotopów
Z
A
E kiedy Z i A stałe - nuklid
Podsumowanie – jadro atomowe – nukleony (protony + neutrony). W świetle nowszych
badań nukleony nie są cząstkami elementarnymi. Zalicza się je do hadronów i składają się z
kwarków.
Przestrzeń wokół jądra zajmują elektrony. Zalicza się je do leptonów. Są to rzeczywiste
cząstki…
… się z
dwóch izotopów 1735Cl i 1737Cl. Jaka jest zawartość izotopów 35 i 37 (%) ?
Masa 1 mola nuklidu 1735Cl = 34.98 g
Masa 1 mola nuklidu 1737Cl = 36.98 g
35,45 = 34,98 · x/100 + 36,98(100-x)/100
x = 75, 76%
Właściwości chemiczne są zależne od struktury elektronowej, a zatem od liczby atomowej
(ilości protonów w jądrze a zatem elektronów wokół jądra) a nie od liczby masowej (w
przybliżeniu masy atomowej).
40
Ar (gaz szlachetny),
K (promieniotwórczy izotop K)
40
20 Ca (trwały izotop wapnia)
18
40
całkowicie różne
właściwości
19
ta sama liczba masowa – nuklidy o tej samej liczbie masowej to są izobary
Pewne ważne izotopy i ich zastosowanie.
2
D deuter: D2O spowalniacz neutronów w technice reaktorów jądrowych, znacznik w
reakcjach chemicznych, deuterowane rozpuszczalniki do spektroskopii NMR n. p. D2O…
… syntezy
10
N
. .
. O. .
.
W fazie stałej struktura jonowa (NO 2+)(NO3-)
1)
paramagnetyczny
.. ..
O.
.
N
.
..O .
..
..O
N
..
N2O4
tw = -88,48 oC
tw = -151,8 oC
w t = -100oC
niebieskie
ciało stałe
paramagnetyczny
brunatny gaz
..
O..
ciało stałe
sublimuje
o
w
. t = 32,4 C
a)
Fe + S
temp.
(związek chemiczny)
FeS
reakcja redoks
mieszanina
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑
H2S + Pb(CH3COO)2 → 2CH3COOH + PbS (czarny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz