konspekt masa atopowa i cząsteczkowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konspekt masa atopowa i cząsteczkowa - strona 1 konspekt masa atopowa i cząsteczkowa - strona 2 konspekt masa atopowa i cząsteczkowa - strona 3

Fragment notatki:


Temat lekcji: Masa atomowa i masa cząsteczkowa.

1. Wiadomości i umiejętności niezbędne do zrozumienia lekcji :
a) Znajomość i zrozumienie zagadnień i terminów :
Masa molowa
Związek chemiczny
Cząsteczka
Mol
Atom
Konfiguracja elektronowa
Pierwiastek...
IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą oraz,
b) Potrafi posługiwać się pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, jednostka masy atomowej.
c) Z pomocą nauczyciela odczytać masę atomową i obliczyć masę cząsteczkową.

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności,
b) Potrafi podać definicję masy cząsteczkowej i masy atomowej ...


Klasa : I gimnazjum
Temat lekcji: Masa atomowa i masa cząsteczkowa.
Wiadomości i umiejętności niezbędne do zrozumienia lekcji :
Znajomość i zrozumienie zagadnień i terminów :
Masa molowa
Związek chemiczny
Cząsteczka
Mol
Atom
Konfiguracja elektronowa
Pierwiastek
Cele lekcji w zakresie merytorycznym - wiadomości i umiejętności, jakie uczeń powinien nabyć w wyniku lekcji :
Uczeń zna definicje pojęcia masy cząsteczkowej i masy atomowej, stosuje je we właściwych kontekstach. Potrafi na podstawie układu okresowego pierwiastków określić masę atomową i obliczyć masę cząsteczkową. Cele lekcji w zakresie kształtowania postaw (wychowawcze) :
Uczeń uczy się dyscypliny i słuchania wiadomości przekazywanych przez nauczyciela.
Metody (metoda) nauczania :
pogadanka
dyskusja
opis
Materiały i środki dydaktyczne :
Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń
Ramowy plan lekcji :
Część organizacyjna lekcji - 5 minut
Część właściwa lekcji - 35 minut
II.A Wprowadzenie do lekcji - 5 minuty
Podanie tematu lekcji i jej celu.
II.B Główne ogniwo lekcji - 30 minut Pojęcie masy cząsteczkowej i atomowej. Zadania polegające na obliczeniu mas atomowej i cząsteczkowej poszczególnych pierwiastków i związku chemicznego
Rekapitulacja - 10 min
Szczegółowy plan lekcji:
Czas
[min]
planowane czynności nauczyciela
przewidywane czynności uczniów
uwagi
3
Część organizacyjna lekcji:
Sprawdzenie obecności oraz zapoznanie z uczniami.
Stosowana metoda:
Opis
2
Podanie tematu lekcji i jej celu:
Zapiszcie do zeszytu temat dzisiejszej lekcji: ,,Masa atomowa i masa cząsteczkowa”
Na dzisiejszej lekcji dowiemy się co to jest masa atomowa i cząsteczkowa, o czym one nam mówią oraz jak można je wyliczyć.
Zapis do zeszytu: ,, Masa atomowa i masa cząsteczkowa.”
Stosowana metoda dydakyczna:
Opis
30


(…)

… jest w taki sposób, aby wyrażone nią masy były większe od jedności. Za jednostkę masy atomowej przyjęto 1\12 masy atomu węgla zwaną unit [u] (z ang. unit - jednostka).
Masa atomowa jest liczbą podającą, ile razy masa atomu danego pierwiastka jest większa od 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C. (Zapis definicji do zeszytu.)
Podanie przykładu : Masa atomowa węgla C wynosi 12u.
Masa atomowa i masa molowa tego samego pierwiastka maja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz