Liberalizm klasyczny - strona 3

Referat - liberalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Tadeusz Kopyś
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3717

. Współczesny neoliberalizm, różniący się znacznie od liberalizmu klasycznego, jest zróżnicowany...

Liberalizm- wypracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3696

), bo najpierw zaczęto walczyć o wolność sumienia, a potem o wolny rynek. Do głównych przedstawicieli liberalizmu...

Historia doktryn politycznych i prawnych2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1036

jest uwolnieniem się od więzów krępujących jej inicjatywę. Liberalizm klasyczny zwrócił się przeciwko feudalizmowi...

Historia doktryn polityczno-prawnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2023

jest uwolnieniem się od więzów krępujących jej inicjatywę. Liberalizm klasyczny zwrócił się przeciwko feudalizmowi...

Polityka gospodarcza

 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Laissez-faire – pozwalające działać naturalnym prawom ekonomii.  Liberalizm klasyczny (Ricardo, Mill...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Maćkowska
 • Nauka o państwie
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4739

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1589

Zawiera 57 stron opracowania podstawowych definicji z danej dziedziny. Porusza kwestie takie jak: przedmiot doktryn polityczno-prawnych, funkcje, ideologia polityka, władza, władza polityczna, autorytaryzm, ochlokracja, dyktatura, rewolucja, dyktatorzy, partia polityczna, pluralizm, ewolucja,...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7308

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...