Lex specialis derogat legi generali - strona 5

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

derogat legi superiori) przepis bardziej szczegółowy deroguje przepis ogólniejszy (lex specialis derogat...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

posterior derogat legi priori treściowa (merytoryczna) - lex specialis derogat legi generali nadrzędność...

Kryteria obowiązywania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

- norma regulująca sytuację szczególną uchyla normę regulującą sytuację ogólną - lex specialis derogat...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 973

jak akt wcześniejszy; regułę merytoryczną (lex specialis derogat legi generali), zgodnie z którą norma...

Przysłowia i sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

. Leges salutem civitatis saluti singlorum anteponunt. Quid leges sine moribus? Lex specialis derogat legi...

Sentencje podstawowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2268

ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść. Zasada porzymska: Lex specialis derogat (legi) generali. Ustawa...

Kodeks pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

nie ma zastosowania zas. uprzywilejowania pracownika lecz reguła lex specialis derogat legi generali e) zatrudnieni...